Categories
บอลไทย

ส.บอลขอความร่วมมือสโมสรช่วยเข้มงวดเรื่องโควิด

ufa1688 ถ้อยแถลง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอความร่วมมือรักษามาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาและให้มีผู้ชมการแข่งขันอยู่ในสนามได้ โดยผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด อันเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้ว นั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยลีก จำกัด และสโมสรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามขั้นตอนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อย่างครบถ้วนเพื่อให้ฟุตบอลลีกอาชีพสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ ซึ่งมีกำหนดกลับมาเริ่มแข่งขัน ในวันที่ 12 กันยายน 2563  

ปัจจุบันสถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด ได้ประเมินให้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ อยู่ในเกณฑ์ระดับสีเขียว ซึ่งยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าสู่สนามแข่งขัน เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าที่สมาคมฯ เจ้าหน้าที่บริษัท ไทยลีก ตลอดจน กรรมการผู้ตัดสิน บุคลากรของสโมสรฟุตบอล นักกีฬา ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งแฟนบอล ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามคู่มือที่ทางราชการกำหนด อย่างเข้มงวดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้เกิดขึ้น เพราะจะสร้างผลกระทบต่อวงการฟุตบอลของเราไปทั้งระบบ และสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยได้

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *